"Başarı; vazife olanın üzerine koyup, üretmektir."
Erol Erbaş | Kişilik ve Şahsiyet Eğitimcisi

İbn-i Firnas

«MODERN HAVACILIĞIN ATASI»   İBN-İ FİRNAS: (810-887)

İbn-i Firnas'ın bu başarısı Batı'da uçak yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler 'den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır.

Kendisi "modern" manada planörü tasarlayan, yapan ve uçan ilk bilim adamıdır.

TARİHTE İLK UÇUŞ

Bu buluşu, ilk paraşütü bulan kişiden gelir… 852'de gözü pek bir adam «Armen Firman» Kurtuba'da bir kuleden uçmaya karar verir.

Aynı dönemde 'mucitleri' teşvik eden Endülüs Halifesi’nin teşvikiyle bir takım çıtalar ve kumaştan yaptığı 'kanatlar' ile bir kuleden atlar. Uçamaz  ama yere yavaş düştüğü için de ölmez. Birçok hasar görerek paraşütü icat eden bu adamı izleyen İbn-i Firnas, 875'te bir planör inşa eder ve kendini yüksek bir kuleden roket gibi fırlatır.

Uçuş büyük oranda başarılı olur ve kalabalık bir insan grubu tarafından izlenir. Ancak, inişin biraz sert oluşu ile sırtını incitir.

Planörün kuyruk kısmında yeterli önlem almadığı, manevra için kuyruğu yeterli tasarlamadığını fark eder.  Yaptığı planör tasarımıyla ilk uçuşu gerçekleştirerek tarihe geçer.

Meşhur Prof. Dr. P. K. Hitti, bu konuya yer verdiği "Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi" adlı eserinin 3. cildinin 951. sahifesinde şu itirafta bulunur: "İbn-i Firnas, insanın uçması konusunda ilk ilmî ve pratik teşebbüsü yapan kimse olarak bilinmektedir."

Öte yandan Alman ilim tarihi araştırıcısı Sigrid Hunke'yse, "İbn- i Firnas'ın yaptığı bu uçakla İkaros'un rüyasını gerçekleştirdiğini" dile getirmektedir. Çağımızın değerli bilim adamı merhum Prof. Dr. Osman Turan da İbn-i Firnas'ın "İslâm medeniyetinde modern havacılığın öncüsü" olduğunu dile getirdikten sonra şöyle bir tespiti de ilâve etmektedir: "Daha doğrusu şu dünya tarihinde ilk defa uçmayı gerçekleştiren, uçak yapan bir Müslümandır.

İbn-i Firnas'ın keşfi, bilim ve medeniyete hizmeti bundan ibaret değildi. Güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren bir Planetaryum da yapmıştı. Bu cihazla yıldızlarla birlikte bulutu ve şimşekleri de inceliyordu. Ayrıca kendisine has metotlarla bir kısım taşlardan mükemmel cam imal etme usulünü keşfetmiş, cam sanayisinin de öncüsü olmuştu. Bilginimiz İbn-i Firnas'ın aynı zamanda İslâm musikisinin İspanya'da topluma mal edilmesini sağlayan değerli, duygulu ve çok hassas bir musikişinas olduğunu da görüyoruz.